Ville Hoikkalan blogi Ville Hoikkala esittää kysymyksiä ja lausuu mielipiteitä mitä ihmeellisimmistä asioista

Ulkomaalaisten vanhusten oleskeluluvissa ei ole ollut yhtenäistä linjaa

Viime aikoina on käyty julkista keskustelua kahdesta tapauksesta, jossa venäläisille ja egyptiläisille isoäideille ei myönnetty Suomessa oleskelulupaa, vaikka heidän koko perheensä asuu Suomessa. Asiaa käsiteltäessä on tullut esiin kysymys siitä, tulisiko asiaa säätelevää ulkomaalaislain 50 § 2 momenttia muuttaa, vai olisivatko isoäidit saaneet oleskeluluvat, jos nykyistä lakia tulkittaisiin toisin.

Sisäasiainministeriön lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen on 17.8.2010 kertonut, että ministeriö ei voi ohjeistaa Maahanmuuttovirastoa muuttamaan vakiintunutta hallinto- ja oikeuskäytäntöä. Hakosen lausunto löytyy tästä linkistä: http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicFin/AE4708AE51AE8CACC225778200440B0C

Hakonen puhuu sellaisesta mitä ei ole. Olen vuosien saatossa hoitanut noin 10 oikeusjuttua, joissa on oleskelulupaa haettu Suomen kansalaisen iäkkäälle perheenjäsenelle. Ratkaisukäytäntö on ollut erittäin sekavaa ja epäjohdonmukaista. Täyden riippuvuuden käsite on vaihdellut laidasta toiseen. Omaiset ovat joskus kiertäneet tiukkaa lakia hakemalla vanhuksilleen oleskelulupaa esimerkiksi palkkaamalla heidät lastensa hoitajiksi tai pitämällä heitä Suomessa luonaan viranomaisilta salaa.

Vastikään toimistoni asiakaskunnassa saavutettiin ikäennätys, kun Maahanmuuttovirasto oli sitä mieltä, että 95-vuotias liikunta- ja puhekyvytön mies voi palata Venäjälle ja hän saa siellä riittävää hoitoa. Kolme viikkoa päätöksen antamisen jälkeen hän kuoli.

Ikääntymistä tutkii tieteenala nimeltä gerontologia. Suomessa gerontologian tutkijakoulu on Jyväskylän yliopistossa, ja siellä on tehty useita ansiokkaita tutkimuksia, joissa arvioidaan erilaisten terveydellisten ja sosiaalisten seikkojen vaikutusta vanhusten selviytymiseen ja elämänlaatuun yksin tai toisten tukemana. Kertaakaan en ole nähnyt Maahanmuuttoviraston päätöksissä ainuttakaan gerontologiseen tutkimukseen perustuvaa argumenttia siitä, kuka vanhus on täysin riippuvainen Suomessa asuvan omaisensa hoidosta ja kuka ei.

Monet ihmiset kuvittelevat, että Suomessa viranomaisten ratkaisut perustuvat korkeaan osaamiseen ja tutkittuun tietoon. Maahanmuuttoviraston ratkaisutoiminnassa näin ei ole. Lain mukaan viranomaisilla on harkintavaltaa, mutta tavalliset kansalaiset kokevat sen mielivallaksi.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 20 § mukaan ”Viranomaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta ja tässä tarkoituksessa tarvittaessa laadittava oppaita, tilastoja ja muita julkaisuja sekä tietoaineistoja palveluistaan, ratkaisukäytännöstään sekä yhteiskuntaoloista ja niiden kehityksestä toimialallaan.” Maahanmuuttovirasto on laiminlyönyt tehtävänsä Suomen kansalaisten iäkkäiden omaisten oleskeluluvan edellytyksistä tiedottamisen osalta täysin. Viimeaikaisessa keskustelussa on puhuttu Maahanmuuttoviraston linjasta, eikä kukaan tiedä mikä se linja on. Kaikille on jäänyt avoimeksi, mitkä diagnoosit tai muut konkreettisesti havaittavat seikat johtavat Maahanmuuttoviraston näkemyksen ja viimeisimmän gerontologisen tutkimuksen mukaan siihen, että vanhusta voidaan pitää täysin riippuvaisena toisesta henkilöstä. Parempi tiedottaminen vähentäisi myös oleskelulupahakemusten määrää, kun omaiset eivät hakisi oleskelulupaa vanhuksille, jos he tietävät jo etukäteen että ratkaisu olisi kielteinen. Tämä olisi koko yhteiskunnan ja veronmaksajien etu.

Kimmo Hakosen lausunnossa kerrotaan, että ulkomaalaislain 50 § 2 momentin nojalla on viimeisen neljän vuoden aikana jätetty yhteensä 287 oleskelulupahakemusta, joista 31 on saanut myönteisen päätöksen. Kysymys on siis erittäin pienestä ihmismäärästä, joka ei kaada suomalaista vanhustenhoitoa. Kysymys onkin enemmänkin siitä, että viranomaisten päätöksenteon tulisi perustua lakiin ja tutkittuun tietoon eikä asenteellisuuteen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

El_Zorro (nimimerkki)

Erinomainen ja oivaltava puheenvuoro ulkomaalaiskohtelukeskusteluun.

tauno (nimimerkki)

Kuka maksaa kalliit hoidot ulkolaisille vanhuksille?

Jääkööt ulkolaiset vanhukset tänne, jos he saavat kotimaistaan maksusitoumuksen, joka kattaa hoidot Suomessa.

Toimituksen poiminnat