Ville Hoikkalan blogi Ville Hoikkala esittää kysymyksiä ja lausuu mielipiteitä mitä ihmeellisimmistä asioista

Kommentaari perussuomalaisten ehdokkaitten maahanmuuttopoliittiselle vaalimanifestille

Kolmetoista perussuomalaisten kunnanvaltuutettua ja eduskuntavaaliehdokasta on allekirjoittanut tänään 24.7.2010 Turussa maahanmuuttokriittisen manifestin, joka on luettavissa osoitteesta www.vaalimanifesti.fi

Eriävistä mielipiteistäni huolimatta haluan kiittää manifestin kirjoittajia siitä, että he ovat tuoneet maahanmuuttopoliittiset mielipiteensä huolellisesti kirjoitettuna ja asiallisena julkilausumana esille. Manifestissa on tehty monia oikeita havaintoja, ja se on hyvä pohja keskustelulle. Manifestin lopussa oleva toteamus siitä, mitä tavallinen maahanmuuttaja arvostaa, on oikea tulkinta useimpien maahanmuuttajien tuntemuksista.

Käyn lyhyesti manifestin kohdat pidemmittä puheitta läpi.

1.  Johdantosanoista

Maahanmuuton ongelmista käytävää keskustelua ei ole Suomessa koskaan lakaistu maton alle. Kriittisiä näkökulmia maahanmuutosta ovat esittäneet ministeritasolla ainakin Kari Häkämies, Ville Itälä, Paavo Väyrynen ja Kari Rajamäki. Suomessa on kiristetty turvapaikkasääntöjä useaan kertaan, esimerkiksi turvapaikkahakemusten nopeutettu menettely otettiin käyttöön vuonna 2000, jolloin perussuomalaisilla oli vain yksi kansanedustaja ja aloitteellinen toimija oli kokoomuslainen sisäministeri Kari Häkämies. Maahanmuuttokriittiset äänenpainot ovat jo 1990-luvulta alkaen tulleet kolmesta suurimmasta puolueesta tasapuolisesti.

Väittämä siitä, että vasta perussuomalaisten nousu olisi tehnyt maahanmuuton ongelmia koskevan keskustelun Suomessa sallituksi tai mahdolliseksi, on perussuomalaisten omakehua, joka ei perustu tosiseikkoihin.

2. Monikultturismi

Yhteiskunnasta ja kaikista yhteisöistä, jopa Perussuomalaisista, tekee mielenkiintoisen se kuinka monenlaisista yksilöistä se koostuu. Tätä monenkirjavuutta on ollut Suomessa aina. Julkisen vallan tulee tukea tasapuolisin ehdoin erilaista kansalaistoimintaa myöntämällä apurahoja, toimitiloja ja näkyvyyttä. Karjalaisjärjestö, reserviläisseura, Seta, seurakunnat, urheiluseurat ja kurdien kulttuuriyhdistys on saatava samalle lähtöviivalle, kun ne hakevat apurahoja toimintaansa.

Monet maahanmuuttajat puhuvat kieliä, joiden osaamisesta on Suomen kansantaloudelle hyötyä. Suomalaista vientiteollisuutta ei ainakaan haittaa, että kouluistamme valmistuu osaajia jotka puhuvat täydellisesti suomen lisäksi venäjää, arabiaa tai kiinaa. Ainakin Halla-ahon pitäisi tietää, kuinka iso projekti on sujuvan venäjän kielen opettelu, kyseinen hanke on omassa elämässäni parhaillaan käynnissä.

Tätä tarkoitusta varten on maahanmuuttajien kotikielen opetus säilytettävä. Nuoret, jotka jo kotonaan puhuvat näitä kieliä, oppivat kotikielen opetuksessa äidinkieltensä kulttuurihistorian, oikeinkirjoituksen ja kieliopin. Suhteellisen pienellä kustannuksella syntyy iso hyöty maamme elinkeinoelämälle.

Omantunnonvapaus on säilytettävä kaikissa ammateissa. Kunnioitan niitä terveydenhoitoalan ammattilaisia, jotka kieltäytyvät osallistumasta aborttien tekemiseen. Samoin armeijaan ei tule ketään pakottaa. Sama omantunnonvapaus on sallittava myös muslimeille.

3. Turvapaikanhakijat

EU-maista tulevia turvapaikanhakijoita ei ilmaannu päivittäin rajoillemme, ja he hakevat turvapaikkaa eri puolilta Suomea tasaisesti. Jatkuvassa päivystyksessä oleva viranomaistoiminta, joka 24 tunnissa tutkisi hakemuksen ja antaisi kielteisen päätöksen ja järjestäisi lentoliput toiselle puolelle Eurooppaa, vaatisi todennäköisesti enemmän resursseja kuin nykyinen käytäntö. Kovin nopea toiminta ei välttämättä ole edes mahdollista, jos turvapaikanhakijalla ei ole mitään asiapapereita.

Vaalimanifestissa ei ole laskettu esitettyjen toimenpiteiden kustannusvaikutuksia, joten minäkään en koe painetta mennä arvailuja syvällisempään talousanalyysiin.

Turvapaikanhakijoiden toimeentulotuki lasketaan samalla kaavalla kuin Suomessa asuville myönnettävä toimeentulotuki kuitenkin niin, että asumista koskeva osuus on turvapaikanhakijoilla jätetty kokonaan pois, koska heille tarjotaan jo majoitus vastaanottokeskuksessa. Toimeentulotuen määrään vaikuttaa kuluttajahintaindeksi, jossa suuri painoarvo on ruuan hinnalla joka on Suomessa korkeampi kuin monessa Euroopan maassa. Toimeentulotuen nimellisarvoon vaikuttaa myös euron kurssi naapurimaiden valuuttoihin verrattuna.

Korkeakon toimeentulotuen taustalla Suomessa on myös se, että Suomi suhtautuu harmaaseen talouteen tiukemmin kuin Etelä-Euroopan maat. Esimerkiksi Italiassa ei toimeentulotukia juuri makseta, koska valtio haluaa että turvapaikanhakijat menevät pimeästi töihin. Tätä vaihtoehtoa tuskin perussuomalaisetkaan Suomeen haluaisivat.

Ajatus siitä, että Suomi velkoisi Dublinin sopimukseen perustuvista palauttamisista aiheutuvat kulut niiltä mailta, joihin turvapaikanhakijat palautetaan, on kannatettava ajatus. Toinen asia on kuinka realistinen se on, ja johtaisiko se siihen että Kreikka, Italia ym. kieltäytyisivät ottamasta turvapaikanhakijoita vastaan. Koko Dublinin sopimus sai alkunsa siitä, kun todettiin italialaisten poliisien ostaneen turvapaikanhakijoille junalippuja Itävaltaan ja Saksaan. Minäkin olen tavannut Italiassa turvapaikan saaneen henkilön, jolle Venetsian sosiaalivirasto oli ostanut lentolipun Helsinkiin päästäkseen hänestä eroon edes joksikin aikaa.

4.          Kotouttaminen

Manifestissa ollaan tässä kohdassa oikeilla jäljillä. Sosiaaliturvamme ongelma on muutenkin passivoiva tyyli, ja se koskee myös eri syistä sosiaaliturvan varaan joutuneita kantaväestön edustajia. Määräaikaiset ”kotoutumislainat” pitäisi ulottaa myös Suomen omille päihdeongelmaisille, ja lainan edellytyksenä olisi sosiaaliviraston järjestämään hoitoon osallistuminen.

Tulkkaus on suhteellisen pieni menoerä, kun taas väärinkäsityksistä aiheutuvien sotkujen selvittely voi aiheuttaa moninkertaisia kustannuksia. Surkuhupaisia tarinoita on paljon. On tiettyjä aloja, kuten terveydenhuolto ja oikeuslaitos, jossa on tärkeää saada kuultavan lausuma ymmärretysti täsmällisesti ja oikein. Itse juristina kehotan myös sellaisia maahanmuuttajia käyttämään tulkkia oikeudessa silloinkin, kun hänen oma suomen kielen taitonsa on kohtuullisen hyvä.

5.   Perheiden yhdistäminen

Perheenyhdistämisjärjestelmä on jo nykyisin varsin tiukka. Toimeentuloedellytys on erittäin korkea, ja pienikin epäselvyys lasten huoltajuutta tai avioliiton solmimista koskevissa seikoissa johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Toimeentuloedellytys on ikävä asia pienipalkkaisten ja työhaluisten maahanmuuttajien kohdalla, koska se estää myös sellaisen puolison tulemista Suomeen, joka voisi aloittaa työnteon heti Suomeen päästyään.

Lisää tietoja löytyy tältä sivulta.

http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2472,2612

Koska turvapaikka ja oleskelulupa suojelun tarpeen perusteella on nykyään vaikea saada, on mielestäni hyväksyttävää että näitä lupia saaneet voivat viettää perhe-elämäänsä puolisonsa ja alaikäiset lastensa kanssa Suomessa.

6.      Oleskeluluvan peruuttaminen

Kaikki manifestissa esitetyt seikat ovat jo tavalla tai toisella nykyisessä laissa. On sinänsä kannatettava ajatus, että oleskelulupa voitaisiin peruuttaa, jos turvapaikan saanut henkilö matkustaa siihen maahan jonka väitetään vainoavan häntä. Näin voidaan jo nykyisin tehdä, mutta asia voitaisiin selvyyden nimissä kirjoittaa ulkomaalaislakiin.

Suomi panee toimeen käännyttämisiä nykyisin kaikkiin maailman maihin paitsi Somaliaan. Syy tähän on poliisien työturvallisuudessa. Lentoyhtiöt kieltäytyvät kuljettamasta maasta poistettavia ilman poliisisaattoa, ja poliisit pelkäävät mennä Somaliaan maan vaarallisen tilanteen takia.

7.    Kansalaisuus

Järjestelmä toimii jo pääpiirteissään niin kuin manifestissa on esitetty. Kansalaisuuden edellytys on hyvämaineisuus ja suomen kielen taito. Tästä syystä kansalaisuus myönnetään hyvin sopeutuville ja vastuullisille maahanmuuttajille. Kansalaisuuden saaneiden maahanmuuttajien rikollisuus on erittäin vähäistä, joten kansalaisuuden peruuttamisen vaikutukset turvallisuuteen jäisivät vähäisiksi.

8.  Maahanmuuton kustannukset

Tätäkin ajatusta kannatan lämpimästi, mutta samalla on laskettava myös humanitäärisen maahanmuuton tuomat verotulot. Laskutehtävä ei tule olemaan helppo varsinkaan tuloja arvioitaesssa.  Esimerkiksi 1990-luvun alkupuolella tulleiden somalien sosiaalinen asema on jo monin paikoin kohtalaisen hyvä.

Keskustelu jatkukoon! Ja vielä kerran kiitokset perussuomalaisille hyvästä keskustelun avauksesta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Tatu Ahponen (nimimerkki)

Hyvä kommentuuri. Pistäkin blogin ylös.

Vapaa Velkua (nimimerkki)

Ihan hyviä pointteja. Muutamaan kaipaisin kuitenkin selvennystä:
1. Miten luonnehtisit valtamedioiden uutisointia koskien elitasopakolaisuutta sekä somalien rikostilastoja ryöstä-ja raiskausrikosten osalta vuosina 1990-2006?

2. Ihmettelen että yrittäjänä toteat että maahanmuuttajien äidinkielen opetus olisi minun ja muiden veromaksajien maksettava. Miksi? On selvää että Venäjä, Kiina, Intia yms ovat megatärkeitä kieliä busineksen kannalta. Mutta teeppä pieni kannattavuuslaskelma: Kannattaako perustaa yliopistoon tiedekunta valmistamaan Somaliankielen maistereita(näinhän se täytyisi olla että opetus olisi verrannollinen, suomen, venäjän, ruotsin ja englannin kanssa). Kerro meille sitten arviossasi paljonko pitää 11000 Somalin ansaita vuodessa että tuo Yliopisto saataisiin rahoitettua näiden henkilöiden verovaroilla. Anna myös esimerkkejä, mitä tuotteita lähtisit itse yrittäjän viemään somaliaan. Tekisitkä kenties remburssikauppaa vai vaihtaisitko palveluita vuohiin ja käytettyihin torrakoihin?

Kohdista 3-8 tulee kohta lisää.

Vapaa Velkua (nimimerkki)

3. Mistä tiedät ettei EU-maista tulevia TP-hakijoita ilmesty joka päivä rajoillemme. Lähde olisi kiva.
Miksi hakemus pitää tutkia jos se on jo lähtökohtaisesti perusteeton? Uskotko vakavissasi että nämä henkilöt ovat alunperin lähteneet matkaan ilman henkkareita?
"Esimerkiksi Italiassa ei toimeentulotukia juuri makseta, koska valtio haluaa että turvapaikanhakijat menevät pimeästi töihin." --- Italian valtio...koostuu Italialaisista ihmisistä. Miten päättelet että valtio ajattelee tällaista? Tarkoititko nyt valtiota vai mafiaa? Kumpi saa hyödyn. Aivan. No voidaanko tässä ajatella että rikoksella saavutettaisiin hyötyä?

5. "Toimeentuloedellytys on ikävä asia pienipalkkaisten ja työhaluisten maahanmuuttajien kohdalla, koska se estää myös sellaisen puolison tulemista Suomeen, joka voisi aloittaa työnteon heti Suomeen päästyään."
...ni-in, totta. Tosin meidän suomalaistenkin on pystyttävä mitoittamaan menot tuloihin. Miksi ei sitten ulkomaalaisten? Yrittäjän tietänet hyvin, että mikäli valtiomme kirjanpito tehtäisiin kuten osakeyhtiössä, maa olisi konkurssissa. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tuottaa maahan huonostituottavaa/elätettävää vähemmistöä. On kyseessä sitten oravat, ruotsalaiset, lähi-idän tai afrikan asukit.

7. "Kansalaisuuden saaneiden maahanmuuttajien rikollisuus on erittäin vähäistä, joten kansalaisuuden peruuttamisen vaikutukset turvallisuuteen jäisivät vähäisiksi." Kerropa mistä tällainen tieto löytyi. KErro myös johtuuko se siitä että rikollisten etnistä taustaa ei erikseen kirjata. Vastaa rehellisesti!

8. Minusta tulojen laskeminen ei ole kovin vaikeaa tässä. Jokainen tulija toivottavasti muistaa maksaa tuloistaan verot nätisti tänne. Mikäli näin on voitaneen ottaa otantaryhmiä esim. somaleista ja irakilaisista ja selvittää veronalaiset tulot vuosina 1990-2010. Kun tulot/verot on tiedossa, voitaneen tehdä karkea vertaus paljonko normi-perunanenä tuhlaa tuosta summasta. Pitänee huomioida myös kotimaahan lähtevä osuus. Ei liene kovin vaikeaa?

Näihin ois kiva saada ajatuksia lisää. Tervetuloa puolestani myös Homma-foorumille, mikäli et siellä vielä ole seikkaillut.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

Asia kerrallaan Vapaan Velkuan miehelle.

1. Miten luonnehtisit valtamedioiden uutisointia koskien elitasopakolaisuutta sekä somalien rikostilastoja ryöstä-ja raiskausrikosten osalta vuosina 1990-2006?

Huono asia se on. Useimmat maahanmuuttajat pitävät tätä kielteisenä asiana ja heitä ärsyttää, että maahanmuuttajien asema vaikeutuu tästä syystä.

Pääkaupunkiseudulla asuu noin 8000 somalia. Kun heistä noin 10 vangittiin, ryöstely loppui täysin. Ryöstelyssä oli kyse yksittäisten nuorten henkilökohtaisista ongelmista eikä somalikulttuuriin liittyvästä piirteestä.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

2. On totta, että kaikkien kielten kotikielenopetus ei ole taloudellisesti järkevää. Kotikielenopetusta on joka tapauksessa vain muutama tunti viikossa, ja menoerä on suhteellisen pieni. Kaikkein pienimmille kieliryhmille ei ole koulutusta lainkaan.

Jos jonain päivänä Somalia saadaan rauhoitetuksi, Suomessa asuvilla koulutetuilla somaleilla voi olla maan jälleenrakennuksessa ensiarvoisen tärkeä asema. Esimerkiksi Burundin ulkoministeri Antoinette Batumubwira  on ollut aikaisemmin Suomessa pakolaisena, ja Burundissa sodittiin melkein yhtä kauan kuin Somaliassa. Samoin Acehin rauhanprosessissa on ollut ratkaiseva rooli oli acehilaisilla pakolaisilla Ruotsissa. Somaliyhteisöstä huolehtiminen on Suomen tapa edistää rauhaa sitten kun se on Somaliassa mahdollinen.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

3. Olet oikeassa. Vuonna 2009 Suomesta haki keskimäärin 2,18 EU-kansalaista turvapaikkaa joka päivä. Katso

http://www.migri.fi/download.asp?id=Turvapaikanhak...

Tämä tuokoon pientä suhteellisuutta siihen, kuinka suuresta ongelmasta loppujen lopuksi on kyse. Asia on toki hoidettava.

Vapaa Velkua (nimimerkki)

Kiitos vastauksista. Kysyisin kuitenkin jo ennen seuraavia vastauksia:

Kommentoit: "Ryöstelyssä oli kyse yksittäisten nuorten henkilökohtaisista ongelmista eikä somalikulttuuriin liittyvästä piirteestä."
Onko mielestäsi tämän vähemmistön rikokset nyt loppuneet kuin seinään? Mitä mieltä olet somaliväestön määrän suhteesta heidän tekemiin raiskausrikoksiin?

Acehin ja Burundin rauhanprosessit on ollut tärkeitä asioita, se on totta. Mikä on suomen viennin euromääräinen osuus näihin maihin tällä hetkellä?

Inhimillisyys on tärkeää, mutta kenen otsa kirkastuu sillä että unohdetaan omat kansalaiset ja asetetaan etusijalle ulkomaalaiset, jotka valitettavasti ovat oppineet hyödyntämään meidän höveliyttä?

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

4. Keski- ja Etelä-Euroopan maissa yleisesti suhtaudutaan maahanmuuttajien pimeään työhön läpi sormien. Pienyrittäjät, viranomaiset ja monet kuluttajat hyväksyvät tilanteen, koska näin painetaan kustannustasoa alas. Espanjassa Zapateron vasemmistohallitus on yrittänyt saada tilanteeseen kuria heikolla menestyksellä.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

Ulkomaalaisia ei aseteta Suomessa etusijalle. Monet heistä tekevät pitkää työpäivää pienellä palkalla omissa firmoissaan, ja saavat osakseen solvauksia jos hädän hetkellä erehtyvät pyytämään apua esimerkiksi sosiaalivirastoista.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

5. Kuten Maahanmuuttoviraston linkistä huomaat, toimeentuloedellytyksessä vaadittavat summat ovat nettosummia, ja ovat noin 2-3 kertaa suurempia kuin toimeentulotuki vastaavalle taloudelle. Esimerkiksi puolison ja kahden lapsen oleskelulupa edellyttää 2300 € nettotuloja.

Vapaa Velkua (nimimerkki)

Eli suomesta hakee turvapaikkaa vuosittain noin 790 EU-kansalaista. Osa näistä lienee uudelleen hakijoita. Jokatapauksessa itse ajattelen tätä asiaa näin:
790 X 350€(yhden kk-toimeentulotuki arviolta) tarkoittaa sinun ja minun veroeuroista seuraavaa= 276500€. Kyseessä siis yhden kuukauden setti. No nythän näitä ei ole yhdessä kuukaudessa saatu hoidettua joten summa voitaneen tuplata. Jolloin kyseessä onkin sitten jo 1/4 esim. lopetetun Heinolan lasten reumasairaalaan vuosibudjetista. Tähän kun lisäät vielä paljonko on tarvittu viranomaiskaaderia hoitamaan nämä 790 tarpeetonta hakemusta, niin summa lienee lähellä 1miljoonaa euroa. Eli ollaan summassa jota et itse juristina esimerkiksi tule ikinä maksamaan veroina tähän maahan.(no toivottavasti tulet superjuristiksi ja maksatkin tuon miljoonan veroja:) Sitä rahaa tällä menolla kaivattaisiin.

Saskia (nimimerkki)

Naiivin idealismin selittää usein uskonnollisuus.

Tämä, sinänsä asiallinen kommentti, sisältää tietoa ja vaikenee siitä samalla.

Vain pari kummallisuutta esimerkiksi:

Kirjoittaja :" sosiaaliturvamme kummallisuus on passivoiva tyyli"

Saskia: syyttömät mamut, syy muualla

K. :" tulkkaus on verraten pieni menoerä"

S. : kuka uskoo?

K.:" maahanmuuttajien kotikielenopetus on säilytettävä"

S.: voiko kukaan valtiontaloudesta jotain ymmärtävä lausua jotain näin tyhmää?

K. : "käännyttämiset pannaan toimeen kaikkialle paitsi Somaliaan, koska suomalaiset poliisit pelkäävät"

S. : poliisit pelkäävät, huvittava ajatus

K. : "kunnioitan niitä terveydenhoitajia, jotka kieltäytyvät aborteista"

Saskia:
kunnioitatko mamujen naisten sukuelinten silvontaa?

Vastaavia epäloogisuuksia esiintyi liian paljon. Sinänsä hyvin muotoiltu lausunto, jonka tason pilasi asenteellisuus, vaikka kirjoittaja oli juristi.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

7. Kansallisuus myönnetään yleensä maahanmuuttajien "eliitille" eli niille, jotka hoitavat asiansa mallikkaasti. Olet oikeassa että asiaa ei ole tilastoitu, mutta rikollisuuteen viittaavat sosiologiset tekijät tuossa ihmisryhmässä eivät ole kovin vahvasti edustettuina. Jos ihminen jaksaa olla tekemättä rikoksia 5 vuotta ja opiskelee suomen kielen, on varsin erikoista ajatella että kansalaisuuden myötä hän lähtisi rikoksen synkille poluille.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

"Mikäli näin on voitaneen ottaa otantaryhmiä esim. somaleista ja irakilaisista ja selvittää veronalaiset tulot vuosina 1990-2010. Kun tulot/verot on tiedossa, voitaneen tehdä karkea vertaus paljonko normi-perunanenä tuhlaa tuosta summasta. Pitänee huomioida myös kotimaahan lähtevä osuus. Ei liene kovin vaikeaa?"

Tämän tilaston minäkin haluan nähdä. Sen voi toimittaa ainoastaan veroviranomaiset, ja sitä ei ole. Kuten yllä on sanottu, parhaiten menestyneet maahanmuuttajat ovat saaneet jo Suomen kansalaisuuden, joten heitä ei voi enää erotella edes kansalaisuuden perusteella verotilastoissa. Tämän tilaston puuttuminen tekee mahdottomaksi antaa paljon kaivattua tietoa maahanmuuton taloudellisesta vaikutuksesta. Minun talousmatematiikkani mukaan kun tulot - menot = tulos.

Sen sijaan olisi mielenkiintoista verrata, kumpi tulee yhteiskunnalle kalliimmaksi, 30-vuotiaana Suomeen tulleen pakolaisen vai suomalaisen lapsen saattaminen työtä tekeväksi veronmaksajaksi. Minäkään en osaa vastata tuohon.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

Kommentit saskialle:

Kirjoittaja :” sosiaaliturvamme kummallisuus on passivoiva tyyli”

Saskia: syyttömät mamut, syy muualla

Otin tässä siis kantaa perussuomalaisten esitykseen ja olin tässä kohdassa heidän kanssaan samansuuntaisilla linjoilla. Kysyhän Teemu Lahtiselta ja Jussi Halla-aholta, ovatko mamut heidänkin mielestään syyttömiä omiin ongelmiinsa.

K. :” tulkkaus on verraten pieni menoerä”

S. : kuka uskoo?

Sen verran olen tulkkien kanssa tehnyt töitä, että tiedän kuinka huonosti heille maksetaan. Tulkit ovat lisäksi tasoltaan vaihtelevia, ja jotkut heistä käyttävät asemaansa väärin maahanmuuttajayhteisössä ja jopa kiristävät rahaa, jotta eivät tulkkaisi asioita päin seiniä tai vuotaisi salaisuuksia muille. Monet maahanmuuttajat pelkävät oman kielensä tulkkeja ja puhuvat suomea, vaikkeivät sitä kunnolla osaa. Toki huomattava osa tulkeista hoitaa asiansa mallikkaasti.

----------------------
K. : ”käännyttämiset pannaan toimeen kaikkialle paitsi Somaliaan, koska suomalaiset poliisit pelkäävät”

S. : poliisit pelkäävät, huvittava ajatus

Asia on juuri näin. Kehotan tiedustelemaan asiaa Suomen Poliisijärjestöjen Liitosta.
--------------------------
K. : ”kunnioitan niitä terveydenhoitajia, jotka kieltäytyvät aborteista”

Saskia:
kunnioitatko mamujen naisten sukuelinten silvontaa?

En. Kannatan mamutyttöjen säännöllisiä terveystarkastuksia tuon tavan kitkemiseksi.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

# 11

Asia voidaan hahmottaa näinkin päin. Jos EU-maiden turvapaikanhakijat maksavat noin miljoona euroa vuodessa, jokainen suomalainen maksaa heistä 20 senttiä.

Vapaa Velkua (nimimerkki)

"Kansallisuus myönnetään yleensä maahanmuuttajien ”eliitille” eli niille, jotka hoitavat asiansa mallikkaasti. Olet oikeassa että asiaa ei ole tilastoitu, mutta rikollisuuteen viittaavat sosiologiset tekijät tuossa ihmisryhmässä eivät ole kovin vahvasti edustettuina. Jos ihminen jaksaa olla tekemättä rikoksia 5 vuotta ja opiskelee suomen kielen, on varsin erikoista ajatella että kansalaisuuden myötä hän lähtisi rikoksen synkille poluille."

Mihin perustuu "kansallisuus myönnetaan vain eliitille" Olisiko mielestäsi mahdollista että esim. somaliasta tulisi maahamme pakolaisina lapsisotilaita tai koko elämänsä rikoksella eläneitä yksilöitä. Vai onko siis kaikki 11000 suomessa vaikuttavaa somalia jostai varakkaimmasta klaanista? Miksi he sitten tarvitsevat 95% täyden elatuksen?

Tuo veroasia on kieltämättä mielenkiintoinen puuttuvien tilastojen osalta.
Käsittääkseni suomalaisen lapsen saattamisen nettoveronmaksajaksi taphtuu lasten vanhempien toimsesta, kunnes alkaa oma tuotto.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

Eliitti tarkoittaa siis niitä maahanmuuttajia, jotka ovat oppineet suomen tai ruotsin kieltä ja suorittaneet siinä valtion kielitutkinnon, joka ei ole kovin helppo. Lisäksi he eivät saa olla syyllistyneitä rikokseen. Pikkurikoksia tehneet saa 3 vuoden karenssiaikoja, esimerkiksi näpistyksestä, liikennerikkomuksesta ym. kansalaisuuden myöntäminen lykkääntyy.

Ei kannata ajaa ylinopeutta!

Saskia (nimimerkki)

Tämä älykäs mies on ilmeisesti löytänyt perimmäisen uskontonsa lisäksi uudenkin:
kaikkien maahamme saapuvien lähes varauksettoman hyväksynnän.

Kunpa vielä tietäisi, missä hän on tutustunut maahanmuuttajien ns. sopeutumiseen.

Olkinukke (nimimerkki)

"EU-maista tulevia turvapaikanhakijoita ei ilmaannu päivittäin rajoillemme, ja he hakevat turvapaikkaa eri puolilta Suomea tasaisesti. Jatkuvassa päivystyksessä oleva viranomaistoiminta, joka 24 tunnissa tutkisi hakemuksen ja antaisi kielteisen päätöksen ja järjestäisi lentoliput toiselle puolelle Eurooppaa, vaatisi todennäköisesti enemmän resursseja kuin nykyinen käytäntö."

Turvapaikanhakijat reagoivat kannustimiin, joten tiedon levitessä nopeasta käännytyksestä, hakijoiden määrä tulisi laskemaan. Odottaisin saatavan aikaan huomattavia kustannussäästöjä, kunhan käytäntö tunnettaisiin potentiaalisten turvapaikanhakijoiden keskuudessa.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

Saskia: Katsohan juttuani "Maahanmuuttopolitiikan haasteiden edessä". Siinä on toimenpide-ehdotuksia, jotka vähentäisivät sopeutumattomien tai tappiota yhteiskunnalle tuottavien maahanmuuttajien määrää Suomessa enemmän kuin perussuomalaisten manifestissa esitetyt toimenpiteet.

marko räisänen (nimimerkki)

"MAAHANMUUTON KUSTANNUKSET SELVITETTÄVÄ

Istuvan hallituksen maahanmuuttoministeri on kieltäytynyt teettämästä selvitystä maahanmuuton kustannuksista. Katsomme, että sitten, kun maahanmuutto-ongelman paisuminen on tiukentuneen lainsäädännön ja käytännön avulla saatu pysähtymään, on aika katsoa taaksepäin. Ehdotamme riippumattoman "totuuskomission" luomista selvittämään, mitä humanitaarinen maahanmuutto on tosiasiallisesti tullut maksamaan suomalaisille viimeisten 20 vuoden aikana.

”Totuuskomission” tehtävänä on selvittää myös maahanmuuttoasioista vastaavien virkamiesten ja poliitikkojen toimintaa samalta ajanjaksolta. Mikäli taustalta paljastuu taloudellisen edun tavoittelua, virka-aseman väärinkäyttöä, virkavelvollisuuksien rikkomista tahi lain kirjaimen tai hengen vastaisia kirjoittamattomia sääntöjä tai ohjeistuksia, asianosaiset henkilöt on saatettava oikeudelliseen vastuuseen."
Kerroppa, Ville Hoikkala, miten puoleueenne rahoittaa kyseisein, Hankintaanne vaikuttava on perustettava työryhmä"totuuskomissio", jos hankintalaji ylittää yli 300.000€. Haetteko rahaa eura vai esr rahastosta 20 vuodeksi, vai onko teillä ihan oma varainhankintakin kyseessä, ohjaileeko se teidän pj.sieltä brysselistä minkä kiellätte, jo omalla olonnanne siellä, toimia mitä kannattaa tehdä oman puolueenne rahastonhoidossa? kyllä rajanne löyhenee...

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

Tuo on perussuomalaisten ehdotus. Olen kristillisdemokraatti eikä puolueeni enkä minä kannata tuollaista komissiota.

Ylempänä olen selvitellyt sitä, kuinka vaikeaa on arvioida maahanmuuton nettovaikutusta taloudellisesti.

Toimituksen poiminnat