Ville Hoikkalan blogi Ville Hoikkala esittää kysymyksiä ja lausuu mielipiteitä mitä ihmeellisimmistä asioista

Rikoksen uhrin asemaa rikosprosessissa on parannettava

Rikosten vanhenemisajat ovat tiukkoja. Lievimpien rikosten osalta syyteoikeus vanhentuu jo kahdessa vuodessa. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi lievä petos, vahingonteko, virkavelvollisuuden rikkominen, kunnianloukkaus ja kotirauhan rikkominen. Näiden rikosten yhteydessä saattaa kuitenkin syntyä asianomistajalle vahinkoa, joka on hänen olosuhteisiinsa nähden merkittävä.

Rikoksen vanhentumisaikaa voidaan tuomioistuimen päätöksellä jatkaa. Jatkoaikaa voi hakea yleinen syyttäjä. Jos poliisi on päättänyt olla tutkimatta asiaa tai jos syyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen, syyteoikeus siirtyy tuolloin asianomistajalle, ja asianomistaja voi vain näissä tapauksissa hakea vanhentumisen määräajan jatkamista.

Toisinaan käy niin, että poliisi ja syyttäjä eivät ehdi tutkia asiaa määräajan puitteissa. Kaksi vuotta menee hämmästyttävän nopeasti. Näissä tilanteissa asianomistajalla ei ole oikeutta hakea syytteen nostamisen määräajan pidennystä. Poliisin resurssipula kääntyy silloin rikoksen uhrin vahingoksi.

Lakia pitäisi mielestäni muuttaa. Nykyisen rikoslain 8. luvun 4 § 1 momentissa säädetään:

Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamisesta päättää se tuomioistuin, jossa syyte rikoksesta voitaisiin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun mukaan tutkia. Hakemuksen vanhentumisajan jatkamisesta voi tehdä virallinen syyttäjä sekä asianomistaja, jos hänellä on mainitun lain 1 luvun 14 §:n 1 tai 2 momentissa tai 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikeus ajaa syytettä rikoksesta. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ennen vanhentumisajan päättymistä.

Lakia pitäisi muuttaa siten, että tuosta pykälästä poistettaisiin sivulause ”jos hänellä on mainitun lain 1 luvun 14 §:n 1 tai 2 momentissa tai 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikeus ajaa syytettä rikoksesta”.
Asianomistajalla pitäisi olla aina oikeus olla aktiivinen jotta oma asia saataisiin selvitettyä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Petri Nurminen

Onhan se noinkin. Sellainen virhekäsitys pitää korjata, että virkarikoksista on säädetty erikseen ja niiden lyhin vanhenemisaika on viisi vuotta.

Kun tutkinta kestää niin pitkään, että syyteoikeus vanhenee on kyseessä virkarikos, ellei pitkälle kestolle pystytä esittämään erityisiä hyväksyttäviä syitä. Hyväksyttävänä syynä ei voida pitää esim. resurssipulaa.

Resurssipulaa toki koetaan monissa viranomaisissa, kuten sairaanhoidossa, kuten juuri blogissani tuon esiin: http://petun.blogit.uusisuomi.fi/2010/07/16/toisto...

Kukahan kansanedustajaehdokas lupaisi näihinkin ongelmiin puuttua?

Petri Nurminen

Tulipa vaan yht'äkkiä mieleeni toisenlainen mahdollisuus muuttaa lakia. Muutetaan lakia siten, että rikoksen vanheneminen katkeaa siihen kun rikosilmoitus on tehty.

Sitten pitäisi vielä saada sellainenkin lainmuutos, että rikos ei ala vanheta ennen kuin rikoksen uhri on saanut tiedon häneen kohdistuneesta rikoksesta.

Lisäksi pitäisin tärkeänä, että tiedossa olevalle rikoksesta epäillylle henkilölle tulisi toimittaa tieto rikosepäilystä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen kun asiassa on tehty rikosilmoitus poliisille.

Käyttäjän miesenergiaa kuva
Mikki Nieminen

Lakimuutoksille on runsaasti tarvetta. Yleensä vanhojen puolueiden hallitusrintaman toteutukset lakimuutoksista ovat menneet pieleen, koska hallitus ei ole halunnut kuunnella toimialojen virkamiesten ja huippuammattilaisten ohjeita. Lakimuutoksia on tehty puhtaasti vallanhalun ja kansansuosion kiilto silmissä.

Poliittisesta vallasta sekaistuneena ja yltiöpäisesti demari- ja keskustavetoiset hallitukset ovat luottaneet maalaisjärjen käyttöön ja toteuttaneet epäjohdonmukaista ja mielivaltaista politiikkaansa. Niinpä valtaosa lakimuutoksista on pitänyt korjata jo hyvinkin pian tarkoituksenmukaisiksi ja käytännön tasolla toimiviksi.

Voidaan siis perustellusti kysyä, että tiivistyykö vanhojen puolueiden hallitusrintamissa tyhmyys vaiko vain selkeä välinpitämättömyys?Kansanedustajien pääasiallisena tehtävänä on laatia lakeja, joita ennen heillä pitää olla ymmärrys siitä, mihin heidän tekemänsä päätökset vaikuttavat.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

"Voidaan siis perustellusti kysyä, että tiivistyykö vanhojen puolueiden hallitusrintamissa tyhmyys vaiko vain selkeä välinpitämättömyys?"

Vastaus kysymykseesi:

Kansanedustajat eivät aina selkeästi ymmärrä mitä päättävät. Esimerkiksi aikaisempi tupakkalaki, joka velvoitti jakamaan ravintolat savullisiin ja savuttomiin osastoihin, oli fysiikan lakien vastainen. Ei millään ilmanvaihdolla voida järjestää noin täydellistä ilman virtausta avoimessa tilassa.

Joten kannattaa äänestää eduskuntaan sellaisten asioiden ammattilaisia, joista eduskunta päättää. Jottei omakehu tämän enempää haisisi, jätän kertomatta mikä on eduskunnan ensisijainen tehtävä.....

timo-keijo (nimimerkki)

Näinä aikoina kun talous ruopii syvällä mudassa ja käräjäoikeuden resurssipulan ollessa valtava, kysynkin lakimies Hoikkalalta, pitäisikö kannabiksen käyttörikos ja pienien määrien hallussapito mielestäsi dekriminalisoida?

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

Vastaus Timo-Keijolle: Ei pidä.

Kannabiksella on skitsofreniaa laukaiseva vaikutus henkilöille, joiden perimässä on skitsofrenialle altistavia geenejä. Kannabiksen laillinen myynti olisi juridisesti haastavaa, koska myyjiä vastaan tulisi varsin haastavia tuotevastuuoikeudenkäyntejä. Tämän välttämiseksi kaikki myynti tuskin tulisi lailliseksi ja kannabiskauppa ruokkisi joka tapauksessa harmaata taloutta, niin kuin se toki tekee nytkin.

Jos huumausaineen käyttörikoksesta epäilty henkilö myöntää syyllisyytensä, asia voidaan ratkaista rangaistusmääräysmenettelyssä tai kirjallisessa rikosprosessissa. Tuolloin kustannukset prosessista ovat hyvin pienet, rangaistusmääräysmenettelyssä ehkä yhteensä vajaa tunti eri virkamiesten työaikaa.

http://twitter.com/EDUSKUNTAVAALIT (nimimerkki)

TOTUUS: Poliisit ovat Suomessa useimmiten hyvin laiskoja ja saamattomia. Palkka juoksee, vaikkei tulosta tule.

POLIISI - Tehottomuus viehättää virkamiestä

Suomen poliisit torjuivat ainutlaatuisen mahdollisuuden saada ensi vuonna keskimäärin 8,5 prosentin palkankorotuksen. Jäsenäänestyksellään he torjuivat sisäministeri Ville Itälän (kok.) rakentaman korotusmallin, jonka rahoitus oli kirjattu valtion ensi vuoden budjettiin. Poliisit myöntävät, etteivät he voi saada tulopoliittisen ratkaisun kautta yhtä suurta kertakorotusta.

Poliisien kielteisen päätöksen taustalla ei ollut raha vaan uusi järjestelmä, jossa palkkaus olisi perustunut yksilöllisiin suoritusarviointeihin, tulosten pisteytykseen ja kehityskeskusteluihin esimiehen kanssa. Poliisit halusivat olla mieluummin ilman korotusta kuin altistaa työnsä tulokset säännöllisille arvioinneille.

Julkisella sektorilla on yleisemminkin vallalla sama henki. Virkamiehet haluavat säilyttää virkaikään perustuvan palkkausjärjestelmänsä. Se tuo tasaisin välein ikälisiä riippumatta siitä, miten hyvin tai huonosti työt on tehty.

Myös uralla eteneminen perustuu työvuosien määrään eikä henkilökohtaiseen osaamiseen. Poliisien, sotilaiden, rajavartijoiden, sosiaalityöntekijöiden ja sairaanhoitajien hierarkkinen johtamisjärjestelmä rakentuu työssäolon tuomille vuosirenkaille. Uskomuksena on, että byrokraatti paranee vanhetessaan.

http://twitter.com/EDUSKUNTAVAALIT (nimimerkki)

Torjuttua palkankorotusta tarjottiin vuonna 2002.

Kun virkamiesten asema rakentuu erottamattomuudelle ja palkankorotukset ikälisille, kenenkään ei tarvitse altistaa omaa työtään laadulliselle tai määrälliselle arvioinnille kuten yksityisellä sektorilla. Tämä raadollisuus paljastuu poliisien kielteisessä suhtautumisessa tarjottuun palkankorotukseen.

timo-keijo (nimimerkki)

#6 tuotevastuu..hmm. vastuu valmistajalla, mikäli periytynyt skitsofrenia monien monien kuukausien liiallisen kannabiksen käytön yhteydessä "laukeaa" ?
jos tuota tarkoitit eikös alkollakin pitäisi olla samanmoinen vastuu myymistään tuotteista?
kohtuus kaikessa ja omalla vastuullahan täällä talsitaan, opetti äitikin aikoinaan.

Toimituksen poiminnat