Ville Hoikkalan blogi Ville Hoikkala esittää kysymyksiä ja lausuu mielipiteitä mitä ihmeellisimmistä asioista

Saksan vapaakirkot ja Adolf Hitler

Adolf Hitler ja Saksan vapaakirkot

 

Julkaistu RV -lehdessä 28.8.2013. Tässä on lyhentämätön ja leikkaamaton versio.

 

Adolf Hitlerin valtaannoususta on tänä vuonna tullut kuluneeksi 80 vuotta. Kansallissosialistien eli natsien valtakausi päättyi toiseen maailmansotaan, joka aiheutti yli 60 miljoonan ihmisen kuoleman ja on tuhoisin maailmassa koskaan käyty sota.

 

Herätyskristillisyyden historian synkkiä lukuja kirjoitettiin, kun Saksan vapaat suunnat lähes yksimielisesti kannattivat Hitlerin valtaannousua, uskoivat hänen olleen Jumalan lähettämä johtaja ja tottelivat hänen käskyjään myös vainojen ja sodan aikana.

 

1. Miksi kristityt innostuivat Hitleristä?

 

Saksa muuttui voimakkaasti maailmansotien välisinä vuosina. Demokraattinen järjestelmä toi toimintavapauden vapaille seurakunnille. Yhteiskunnan arvot liberalisoituivat. Talous kehittyi myönteisesti 1920-luvulla, mutta rikkaiden ja köyhien tuloero silti kasvoi. Berliinistä tuli kulttuurin ja viihteen kansainvälinen keskus. Ensimmäisessä maailmansodassa oli kuollut 2 miljoonaa ja haavoittunut 4 miljoonaa työikäistä saksalaista miestä, mikä johti sukupuolijakauman vääristymään ja naisten aseman vahvistumiseen työelämässä.

 

Tilanne oli vapaille seurakunnille uusi ja hämmentävä, vaikka vapaat suunnat iloitsivat uskonnonvapaudestaan. Ilmaisuvapauden lisäännyttyä myös kristinuskon arvostelu sekä siveettöminä pidetyt taide- ja viihde-esitykset saivat tilaa julkisessa elämässä. Kristityt pelkäsivät myös kommunisteja, jotka saivat enimmillään 19% valtiopäiväpaikoista ja yrittivät väkivaltaista vallankumousta Neuvostoliiton tukemina.

 

Natsien tavoite oli germaanisen kansan muodostama valtio, jota hallitsee johtajan tahto. Hitler näki suurimpana vihollisena juutalaiset, joiden hän katsoi olevan syyllisiä liberaalien ja vasemmistolaisten arvojen yleistymiseen, keinotteluun ja moraalittomuuteen. Hitlerin arvot eivät olleet uusia, vaan demokratian ja juutalaisten kiihkeä vastustaminen oli yleistä Saksan konservatiivisissa ja kristillisissä piireissä. Jälkipolville tästä on säilynyt tietoja kristillisissä lehdissä ja kirjoissa.

 

Saksan herätyskristillisen elämän vaikuttajiin kuului Gustaf Friedrich Nagel (1868-1944), joka oli Vapaan evankelisen kirkon pastori, Allianzblatt -lehden päätoimittaja ja kirjailija. Nagel kirjoitti jo vuonna 1896 teoksen ”Suuri taistelu”, jossa hän näkee koko kristillisen seurakunnan olevan taistelussa ”juutalaisuutta” vastaan, jota hän näkee liberaalissa, lihallisessa ja valtiokirkollisessa kristillisyydessä. Juutalaisuus oli synonyymi epärehellisyydelle ja tuomittavalle ajattelulle. Vapaakirkkojen puhujat usein nimittivät luterilaista ja katolista kirkkoa ”juutalaisiksi” arvostellessaan niiden maallistumista.

 

Allianzblattin pääkirjoituksissa Nagel piti demokratiaa tienä antikristuksen valtakuntaan ja kaipaili keisaria takaisin valtaistuimelle. Kirjassa ”Raamatullinen arviointi nykyajan sosiaalivallankumouksellisista liikkeistä” (1920) hän arvostelee sosiaalidemokratiaa, koska Raamatun mukaan maailma menee kohti tuhoa eikä se edes voi kehittyä kohti yleistä hyvinvointia ja tasa-arvoa. Kristityn pitäisi nauraa tuollaiselle utopialle. Nagel pitää luokka- ja tuloeroja Jumalan tahtona, ja toteaa nälän ja köyhyyden olleen historian saatossa moraalisten hyveiden ja rohkeuden kouluja. Hän tulkitsee 1. Piet. 2:20-21 niin, että kristityn ei pidä pyrkiä sosiaalisten olojen parantamiseen.

 

Erfurtin helluntaiseurakunnan pastori Karl Wilhelm Mütschele kirjoitti 1932 teoksen ”Monta väärää profeettaa!” Yksi kirjan luvuista on ”Väärä juutalaisuus”. Mütschelen mukaan Vanhassa Testamentissa Jumala on antanut juutalaiselle kansalle tehtävän olla maailman kansojen esikuva. Juutalainen kansa kuitenkin johtaa kapitalistista maailmaa rahan vallalla ja kommunistista maailmaa häikäilemättömällä älyllä. Mütschelen mielestä kristittyjen tulee kiihkoa välttäen mutta älyllisesti argumentoiden sulkea juutalaiset yhteiskunnasta. Näin täytetään hänen mukaansa Roomalaiskirjeen 11-13 lukujen sanoma, ja myös Raamatun ennustus ”monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi”.

 

Saksan ensimmäinen vapaisiin seurakuntiin kuulunut kansanedustaja, baptistikirkon johtajana sittemmin toiminut Paul Schmidt oli kriittinen natseja kohtaan. Vuonna 1932 hän kirjoitti baptistien Wahrheitszeuge -lehdessä:


”Seurakunnan vasemmalla puolella muodostuu brutaalin jumalattomuuden rintama, oikealla kulkee valtion jumalointi sekä rodun ja veren ihannointi. Vasemmalla halutaan kristinuskon tuhoamista, oikealla sen läpäisemistä ja alistamista. Molemmat ovat seurakunnalle hengenvaarallisia.”

 

Schmidtin varoitus ei tehonnut. Hitlerin sanoma kantoi herätyskristittyjen sieluissa hedelmää. Hitler puhui usein Jumalasta ja joskus päätti puhetilaisuutensa rukoukseen. Hitler varoitti samoista vaaroista kuin hengelliset julistajat. Hitlerin puheiden tyyli ja rakenne muistuttivat herätyssaarnaa. Lauseet olivat yksinkertaisia, kuulijoissa herätettiin eri tunnetiloja, kannanotot olivat mustavalkoisia, ja lopussa kuulija johdatettiin kohti henkilökohtaista ratkaisua eli NSDAP:n äänestämistä. Monet kristityt kokivat olonsa kotoisaksi Hitlerin puhuessa.

 

Hitlerin noustessa valtaan useimmat vapaiden seurakuntien jäsenet olivat ilahtuneita. Sekä natsien että vapaakirkkojen kannatus oli suurimmillaan maanviljelijöiden ja pienyrittäjien parissa sekä Saksan itäosissa, kun taas suurkaupungeissa ja teollisuustyöväen parissa molempien suosio oli vähäisempää. Lukemattomissa kristillisissä saarnoissa ja lehdissä hehkutettiin, että Hitler oli Jumalan lähettämä johtaja Saksalle. Oli jopa evankelioivia traktaatteja, joissa kehotetaan kääntymään Kristukseen puoleen, kun Saksaa johtaa Jumalaan uskova Hitler ja ateismi on kukistettu.

 

2. Vapaat seurakunnat Hitlerin valtakaudella

 

Diktatuurin ensimmäinen tavoite oli Saksan yhdenmukaistaminen (Gleichschaltung). Koko Saksan tuli palvella kansallissosialistisia päämääriä. Ammattiliitot ja työnantajajärjestöt lakkautettiin.

Urheilun ja kulttuurin alalla kaikki toimijat saatettiin valtion ohjaukseen.


Yhdenmukaistamisessa vapaat kirkot pääsivät muihin elämänaloihin verrattuna vähällä. Kirkkoministeri Hanns Kerrl rohkaisi vapaiden kirkkojen johtajia matkustamaan ulkomaille ylistämään natsihallintoa. Helluntailaisen Elim-liikkeen johtaja Heinrich Vietheer teki USA:n kiertomatkan, ja metodistien piispa Otto Melle esitteli kansallissosialismin kristillisyyttä Oxfordissa Kirkkojen maailmanneuvoston kokouksessa. Berliinissä järjestettiin Baptistien maailmankonferenssi 1934, jota valtio tuki avokätisesti. Berliinin olympialaisten yhteydessä 1936 oli suuri evankelioimistapahtuma. Hitler halusi, että kristityt ulkomailla eivät näkisi Saksaa uhkana eivätkä vaatisi hallituksiaan investoimaan puolustukseen. Tähän Hitler tarvitsi kirkkojen apua.

 

Vapaat kirkot toimivat natsien toivomalla tavalla oma-aloitteisesti. Ainakin baptistikirkko ja adventtikirkko erottivat joitakin juutalaista syntyperää olevia jäseniään, ja muutamat heistä surmattiin keskitysleirillä. Helluntaiseurakunnissa luovuttiin tavasta kohottaa kädet rukouksen ja ylistyksen aikana, koska se näytti veltosti tehdyltä Hitler-tervehdykseltä. Kun luterilaisen kirkon nuorisotyö yhdistettiin Hitler-Jugendiin, baptistit 1934 lakkauttivat itse oman nuorisoliittonsa. Helluntailainen Mülheimin seurakuntaliitto lisäsi 1937 uskontunnustukseensa omasta aloitteestaan lauseen ”Juutalaisten poistaminen kansamme ja muiden kansojen keskuudesta on meille Jumalan tahdon ja ennalta määräämisen mukainen tehtävä". Mülheimin liiton Heilszeugnisse- lehti kirjoitti sodan aikana, että Saksan voitto Britanniasta on ennustettu Raamatussa (Daniel 7:4). Vuonna 1941 kuitenkin kaikki kristilliset lehdet kiellettiin paperipulaan ja sotasensuuriin vedoten.

 

 

Natsit toteuttivat perhearvojaan niin, että suurin osa julkisen sektorin naispuolisista työntekijöistä irtisanottiin ja naisten roolia muutenkin rajoitettiin. Naisen paikka oli kotona. Tämä sai suuret kehut vapailta kirkoilta. Veljesseurakunnan lehti Die Tenne kirjoitti, että ”naisten ja miesten tasa-arvo on juutalaisen hengen perverssi tuote.”

 

3. Harvinaisia poikkeuksia

 

Rohkea poikkeus oli Arnold Köster (1896-1960), joka oli Itävallan ainoan baptistiseurakunnan pastori Wienissä. Hän varoitti natsien ideologiasta jo ennen Itävallan liittymistä Saksaan. Kösterin kuuluisin saarna oli 1941 Obadjan kirjan tarkastelu, jossa hän yhdisti ylpeän Edomin Saksan valtakuntaan. Seurakunta auttoi useita juutalaisia pakoon, ja ukrainalaiset pakkotyöläiset saivat pitää jumalanpalveluksia seurakunnan tiloissa. Köster joutui kuulusteluihin, mutta häntä ei rangaistu. Köster itsekin on ihmetellyt, miksi hänelle ei käynyt kuinkaan.

 

Herman Lauster (1901-64) oli nuorena muuttanut USA:han, kokenut hengellisen herätyksen ja liittynyt Church of God- helluntailiikkeeseen. Hänet lähetettiin 1936 Saksaan seurakuntien perustamistyöhön. Hän ei saanut Gestapolta työhön lupaa, ja vuonna 1938 hänet pidätettiin. Lauster oli vankina Welzheimin keskitysleirillä kuuden kuukauden ajan. Tapaus sai USA:ssa julkisuutta, ja hänet vapautettiin mitään selityksiä antamatta. Sodan aikana Lauster värvättiin Saksan rannikkotykistöön Guernseyn saarelle, jossa pian monet tykkimiehet tulivat uskoon. Guernseyn tykkimiehistä kolme on toiminut helluntaiseurakuntien pastoreina sodan jälkeen. Lauster on tiettävästi ainoa Saksan helluntailainen, joka joutui keskitysleirille.

 

Gestapo määräsi myös Adventtikirkon lakkautettavaksi vuonna 1933, mutta kielto kumottiin kymmenen päivän kuluttua. Varmaa tietoa kiellon ja sen peruuttamisen syystä ei ole.

 

Natsivallan aikana noin 32.000 saksalaista sai kuolemantuomion erilaisista rikoksista Hitlerin valtaa vastaan. Yli 350.000 Saksan sotilasta karkasi armeijasta. Israel on myöntänyt 525 saksalaiselle ja 92 itävaltalaiselle arvonimen ”Vanhurskas kansakuntien joukossa” kiitokseksi työstä juutalaisten pelastamiseksi. Historian lähteissä ei ole mainintaa siitä, että näiden henkilöiden joukossa olisi ollut ainuttakaan vapaakirkkoihin kuulunutta saksalaista.

 

Lähteet:

 

Freikirchenforschung 15, Münster 2006

Freikirchenforschung 21, Münster 2012

Heinz, Daniel (toim.): Freikirchen und Juden im ”Dritten Reich” - Instrumentalisierte Heilsgeschichte, antisemitische Vorurtaile und verdrängte Schuld, Göttingen 2011

Olpen, Bernhard: Gekämpft mit Gott und Menschen – Das Leben von Heinrich Vietheer. Erzhausen 2007

Railton, Nicholas: The German Evangelical Alliance and the Third Reich – an Analysis of the ”Evangelisches Allianzblatt”. Bern 1998

Schmidgall, Paul: Herman Lauster kehrt nach Deutschland zurück – eine kurze Biographie des Gründers Gemeind e Gottes. InSpirit -lehti 2/2006

Zimmermann, Sandra: Zwischen Selbsterhaltung und Anpassung Die Haltung der Baptisten- und

Brüdergemeinden im Nationalsozialismus. Julkaistu internetissä www.bruederbewegung.de

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Okei,tällainen avaa aina mukavasti lisää menneitä aikoja ja niiden kulkua tietyissä piireissä.

Paljon tekstissä oli vapaasta kirkosta ja löytyi vielä sellainenkin pätkä missä Hitler olisi rukoillut. Kuitenkin minulla olisi sellainen muistikuva,että natsisaksassa oli ihan eri uskonto valloillaan ja mitä tämä vapaakirkko sitten piti sisällään?

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Hitler hamusi "Suur-Saksaa", ja saikin sen EU.n ja euron myötä.
Ketkähän suomalaisista oli avittamassa tätä tapahtumaa Helmut Kohl.in kans?
Nyt varmaan Hitler kääntyilee ja hykertelee haudassaan.

Onko vapaakirkot olleet tuota hamuamassa? En usko.

Aki Mönkkönen

"Vain niillä, jotka huutavat juutalaisten puolesta, on oikeus yhtyä gregoriaanisiin kirkkolauluihin" -Dietrich Bonhoeffer.

Rainer Salosensaari

Oh, olipa yllättävää tietoa kristillisten vapaiden suuntien toiminnasta Natsi-Saksassa! Omalla surullisella tavallaan se kertoo siitä miten vääristyneeksi kristinusko muuttuu flirttaillessaan vallan kanssa.

Omituiseksi herätyskristillisten seurakuntien toiminnan tekee se tosiasia, että Hitler itse ei ollut kristitty, vaikka retorisesti viljelikin lausumia kaitselmuksesta ja jumalasta. Natsien tavoite oli luoda uusi uskonto vanhojen saksalaisten mytologioiden pohjalta.

Saksan luterilaisuudesta irtaantui joukko uskovia, jotka aktiivisesti vastustivat Hitleriä ja kansallissosialismia. He perustivat luterilaisen Tunnustuskirkon. Tähän ryhmään kuului myös Dietrich Boenhoeffer. Natseille myötämieliset ja heistä innostuneet kirjoittivat jopa Uuden testamentin uudestaan painottaen sitä, että Jeesus ei ollut juutalainen vaan arjalainen. He toistivat sitä vanhaa väitettä, johon aina välillä vielä nytkin törmää, että Jeesuksen isä oli roomalainen sotilas.

Sodan aikana muuten Suomessakin Helsingin Saalem-seurakunnasta erosi joukko uskovia, jotka perustivat uuden seurakunnan, Helsingin Lähetysseurakunnan. Uuden seurakunnan perustajien mielestä helluntaiseurakunnan tuli sodasta huolimatta jatkaa evankeliointia ja lähetystyötä eikä antaa tukeansa suomalaiselle sotapolitiikalla, minkä taas Saalem-seurakunnan johtaja näki tärkeäksi.

Aki Mönkkönen

On muuten kristilliseltä kannalta ajatellen, melkoisen älyvapaata väittää Jumalaa arjalaiseksi. Mutta sitä kristillisyyttä, jossa UT:n ilmoitusta ei hyväksytä sellaisenaan, esiintyy paljon nykyisinkin. Aina on muutettava jotakin, että kelpaa.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

Hitlerin rukous työn päivän juhlassa Berliinissä 1.5.1933

"Haluamme palvella kansamme uutta nousua ahkeruudellamme, sitkeydellämme ja horjumattomalla tahdollamme. Pyydämme kaikkivaltiasta: ”Herra tee Sinä meidät vapaiksi!” Haluamme tehdä työtä, tukea toisiamme veljellisesti, taistella yhdessä, niin että kerran tulee hetki, jolloin voimme astua Herramme eteen ja saamme pyytää: ”Herra, Sinä näet, olemme muuttuneet. Saksan kansa ei ole enää kunniattomuuden, häpeän, itsetuhoisuuden, pelokkuuden ja vähäuskoisuuden kansa. Ei, Herra, Saksan kansa on taas vahva Sinun tahdossasi, vahva Sinun uskollisuudessasi, vahva kantamaan kaikki uhrit. Herra, emme luovu sinusta! Nyt siunaa taistelumme vapautemme ja saksalaisen kansan ja isänmaan puolesta."

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Mitä tällä kaikkivaltiaalla tarkoitettiin? Jostain syystä muistasin sen olleen Wotan..tms.

Tällaisen nopeasti löysin aiheesta: http://en.wikipedia.org/wiki/Wotanism_%28Guido_von...

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

Vapaakirkkojen jäsenmäärä oli alle 1 % Saksan väestöstä. Juutalaisiakin oli Saksassa hieman enemmän.

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

Rainer: Natsiliikkeessä oli useiden eri uskontojen kannattajia. Hitler näki varsinkin ennen valtaannousuaan vaivaa, jotta uskonnollisia kiistoja ei käytäisi NSDAP:ssa, ja ettei kukaan vastustaisi NSDAP:ta uskonnollisista syistä. Koska Saksassa katolisten ja protestanttien välit olivat kireät, asia oli Hitlerille erityisen tärkeä, ja siinä hän ilmeisesti onnistui. Jotkut natsit olivat ateisteja, ja Rudolf Hess harrasti antroposofiaa eli steinerilaisuutta.

Saksassa oli germaanisen uskonnon kannattajia, mutta NSDAP ei tätä erityisemmin julkisesti tukenut, vaan Hermann Göring jossain vaiheessa naureskeli sille julkisesti.

Rainer Salosensaari

"Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista."

Kansallissosialismi ei ollut vain poliittinen liike, joka olisi tyytynyt yhteisten asioiden järjestämiseen, vaan pohjimmiltaan uskonto, joka pyrki antamaan lopullisen vastauksen ihmisille heidän olemassaoloaan vaivaaviin kysymyksiin. Natsit tarjosivat kannattajilleen mahdollisuuden sulautua täydellisesti johonkin itseään suurempaan, jossa elämä sai tarkoituksen. Pieni ihminen koki elämänsä mielekkääksi liittyessään suuren koneiston osaksi. Samalla hänestä oli tuli tahdoton olento, joka ilman kritiikkiä saattoi osallistua julmuuksiin.

Vieraillessaan Saksassa 1930-luvulla tarkkanäköinen Olavi Paavolainen (kts. Paavolainen: Kolmannen valtakunnan vieraana) totesi kansallissosialismin olevan ensimmäinen Euroopassa syntynyt uskonto.

Jaakko Anttila

Lukekaa edellä mainittu Olavi Paavolaisen kirja "Kolmannen valtakunnan vieraana". Siinä on aikalaisen (Paavolaisen) kuvaus kansallissosialistien oman ja etuoikeutetun kirkkokunnan perustamisesta, toiminnasta sekä uskonnon alistamisesta palvelemaan natsien propagandaa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Nazi_Germany

Saksan kirkkoministerin Hans Kerrlin lausunto vuodelta 1937: "Tohtori Zöllner ja (Münsterin katolinen piispa) kreivi Galen ovat yrittäneet selittää minulle, että kristinusko perustuu Jeesukseen Kristukseen, Jumalan poikaan. Naurettavaa... kristinusko ei ole riippuvainen apostolisesta uskontunnustuksesta... Puolue edustaa todellista kristinuskoa ja puolue ja erityisesti Führer kutsuvat saksalaisia todelliseen kristinuskoon - Führer on uuden ilmestyksen sanansaattaja".

Käyttäjän perttupulkkinen kuva
Perttu Pulkkinen

Pitäisikö sinusta Ville PEF-liikkeen (lukijoille: Pentecostal European Fellowship) nyt irtisanoutua Hitleristä? Viime vuosinahan erilaiset poliittiset irtisanoutumiset ovat olleet tapetilla ja niitä on vaadittu. RKP:tä on vaadittu irtisanoutumaan Axel Olof Freudenthalista ja PS:sää väitetystä "ääriliikehdinnästä".

Käyttäjän VesaVkev kuva
Vesa Väkevä

Miten Suomen uskonnollinen eliitti suhtautui aseveljeyteen natsi-Saksan kanssa? Yhteistyö ei voinut jäädä havaitsematta.

Rainer Salosensaari

Oliko tuo kysymys vai toteamus? Kyseistä asiaahan kirkkohistorian professori Eino Murtorinne tutki jo 1970-luvulla aika perusteellisesti.

Suomen luterilainen kirkko ei noussut vastarintaan jatkosodan alkaessa. Papit taisivat hyväksyä sodan eräänlaisena ristiretkenä bolsevismia vastaan.

Murtorinne kertoo kirjeestä, jonka huhtikuun alussa vuonna 1942 Heinolan kirkkoherra Onni Eerikäinen muita seurakuntapappeja tulkiten kirjoitti esimiehelleen piispa Aleksi Lehtoselle varoittaen Natsi-Saksasta.

http://www.sermones.fi/2008/10/syyllinen-syyton-ti...

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

Perttu: Saksassa nykyään toimivista helluntailiikkeistä vain Mülheimin liitto oli Hitlerin aikana olemassa. He ovat esittäneet virallisen anteeksipyynnön 1980-luvulla. Elim-liike, joka jutussa mainitaan, yhdistyi baptistien kanssa 1930-luvulla.

Käyttäjän RaimoRento kuva
Raimo Torvinen

Ville, yli 10 vuotta sitten kuulin sinun käsityksesi Israleista se oli yleinen Lutherilainen käsitys Seurakunnan omaksumasta kannasta Israelin hylkäämisestä ja seurakunnalle siirtyneestä oikeudesta Israelin lupauksiin. Kyseessä ns. korvausteologia. Ville, sinun kirjoituksesi vahvistaa tätä käsitystäsi. Tämäkään kirjoitus ei edistä Israelin hengellistä asemaa vaan vahvistaa antisemistisä kannanottoja. Itse yli 18 vuotta juutalaisten parissa tehneenä lähetystyöntekijänä näen tällaiset kirjotikset Jumalan Sanan vääristelemisenä. Se mitä Hitler teki, ei tulisi olla kenellekään kehotteena eikä ihannointina aiheesta. Voimmeko me puolustela hänen tekonaan emme voi puolustella myöskään seurakuntien päätöksiä. Kaikki on tuomittavaa

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

Raimo: En ihaile Hitleriä. Idea tähän kirjoitukseen syntyi Ei lasten leikkiä- näyttelyn yhteydessä järjestetyssä holokaustin muistotilaisuudessa, jonka jälkeen keskustelimme miesporukassa siitä, miten Saksan vapaat suunnat suhtautuivat Hitleriin. Saksan kielen taitoisena päätin ottaa asiasta selvää.

Suhtaudun kunnioittavasti kaikkiin kansoihin ja minulla on myös juutalaisia ystäviä ja asiakkaita. Olen kerran osallistunut bar mitzva- juhlaan Helsingin synagogassa.

Olen lukenut lehdistä Israeliin liittyvää teologista keskustelua, mutta en ole muodostanut asiasta omakohtaista kantaa.

Jutun kirjoittamisessa tyylinäni oli kirjoittaa mahdollisimman paljon faktoja, ja antaa lukijan itse tehdä hengelliset ja eettiset johtopäätökset,

Käyttäjän RistoJanhu kuva
Risto Janhu

Viimeisin tietoni on Hitlerin kuolemasta, hän matkusti 1946 Aistraaliaa, Melbourneen kultakentille, Itänalta-Italiaisena sodan uhrina, evan ja 30 luvulla syntyneen äpäränsä kanssa, eli onnellisesti vuoteen 1977, teki 10 atomikoetta Atelä Austraaliassa 1952_1956, 2 sukupolven kuluttua Aautn salaisuudet paljastuvat

Toimituksen poiminnat