Ville Hoikkalan blogi Ville Hoikkala esittää kysymyksiä ja lausuu mielipiteitä mitä ihmeellisimmistä asioista

Yleishyödyllisten yhteisöjen vapauttaminen kiinteistöverosta

VALTUUSTOALOITE


Pyydämme kaupunginhallitusta ryhtymään selvitystyöhön sen selvittämiseksi, kuinka suuret taloudelliset vaikutukset Keravan kaupungille olisi yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen vapauttamisesta kiinteistöverosta tai sen alentamisesta.

 Kiinteistöverolain 13 a § säädetään:

Kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.

Asiaa on käsitelty Keravan kaupunginvaltuustossa jo vuosina 2010 ja 2011, jolloin kaupunginhallitus on todennut, ettei päätöstä voida tehdä, koska sen taloudellisia vaikutuksia ei tunneta.

Yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen määrä lienee helposti selvitettävissä kiinteistörekisteristä tarkastelemalla, mitkä Keravalla sijaitsevat kiinteistöt ovat rekisteröidyn yhdistyksen, säätiön tai uskonnollisen yhdyskunnan omistuksessa. Osakeyhtiöt ja evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta eivät ole tuloverolain 22 § tarkoittamia yleishyödyllisiä yhteisöjä. Tämän jälkeen voidaan, selvittää, ovatko jotkut kiinteistöt muussa kuin yleishyödyllisessä käytössä. Tekemämme epävirallisen selvityksen mukaan kiinteistöverolain 13 a § määritelmän mukaisia kiinteistöjä Keravalla on kahdeksan.

Keravalla useat yleishyödylliset yhteisöt antavat merkittävän panoksensa kaupungin yhteisöllisyydelle. Osa yhteisöistä on urheiluseuroja, joiden tarjonnan merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille on ilmeinen. Uskonnollisten vähemmistöjen toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää uskonnonvapauden ja kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Oman kiinteistön ostaminen on yhdistykselle merkittävä sijoitus ja osoitus toiminnan vakiintumisesta ja pitkäjännitteisestä sitoutumisesta keravalaisten palvelemiseen. Vapaaehtoisuuteen perustuvilla yhteisöillä kiinteistövero on huomattava menoerä, joka kustannetaan yhteisön jäsenten lahjoituksilla.

Jotta kaupunginvaltuusto voisi tehdä kiinteistöveroprosenttia määrättäessä syksyllä 2012 perustellun päätöksen, tulisi kaupunginhallituksen selvittää jo tässä vaiheessa, kuinka suuri vaikutus kaupungin talouteen olisi yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveron alentamisella.

 

 

Keravalla 12.3.2012

 

 

 

 

Ville Hoikkala                                       Anne Karjalainen

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Matti Jalagin

Koskisiko aloitteenne myös yleishyödyllisiä rakennuttajayhteisöjä niiden omistamine kiinteistöyhtiöineen?

Vesa Väyrynen

Et pistänyt luetteloa missä kiinteistöissä teillä on hyppysenne. Paljonko laskettu taloudellinen hyöty sidosryhmällenne on ?

Käyttäjän villehoikkala kuva
Ville Hoikkala

Keravalla on kaksi sosiaalipalveluja tarjoavaa yleishyödyllistä yhteisöä ja kolme vähemmistöuskontojen jumalanpalveluspaikkaa, joita asia koskee.

Toimituksen poiminnat